VOICE MASSAGE HIERONTA SOPII ÄÄNENKÄYTÖN AMMATTILAISILLE

VOICE MASSAGE -hieronta on äänentuoton, purennan ja hengityksen lihasten klassista hierontaa. Voice massagessa siis käytetään klassisen hieronnan otteita. Hoito etenee rauhallisesti ja otteet mukailevat kudosten elastisuutta. Näin pyritään vaikuttamaan myös syvempien kerrosten lihaksiin ja lisäämään hoidon rentouttavaa vaikutusta koko kehoon. Lihasten rentouttamisen avulla luodaan edellytykset puheen ja laulun tasapainoiselle toiminnalle.

Voice Massage -hieronta sopii kaikille ääniammattilaisille kuten laulajille, lausuntataiteilijoille, opettajille, kanttoreille, papeille, näyttelijöille, tulkeille ja poliitikoille. Myös toimistotyöntekijät ja kaikki tietokoneiden käyttäjät saattavat saada apua Voice Massage -hieronnasta kiputiloihin, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten jännitys- ja epätasapainosta. Voice Massage -hoidon kesto on 75 minuuttia.

Puhallinsoitinta, jousisoitinta ja muita soittimia soittaville voi olla toispuoleisten soittoasentojen ja muuten staattisten asentojen vuoksi hyvä tehdä sillointällöin hieronta.

Purentalihasten hieronta eli purentahieronta sopii erilaisiin purentalihasten häiriötilojen hoitoon. Kireyttä voi syntyä esimerkiksi yöpurennasta. Kasvojen ja purennan alueen lihasten käsittelyllä pyritään vapauttamaan erilaisista purentahäiriöistä aiheutuneita lihaskireyksiä ja lievittämään niistä johtuvia kiputiloja. Purentahoidon kesto 45 minuuttia.

Jos huomaat kuuluvasi näihin ryhmiin, soita numeroon:
02 250 1110